Keuringen & inspecties

Als eigenaar van een stookinstallatie is men van overheidswege verplicht periodiek een branderinspectie te laten uitvoeren, door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

Nieuwe installaties

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een “Eerste Bijzondere Inspectie”(EBI) worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheids- en milieuaspecten. Vervolgens wordt een “basisverslag” opgesteld. In het basisverslag staat alle relevante informatie over de installatie en ook de instellingen zoals die zijn waargenomen tijdens de Eerste Bijzondere Inspectie inclusief de marges of grenswaarden. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een “Verklaring van ingebruikname” afgegeven. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen tonen indien de milieuambtenaar van de gemeente hierom vraagt.

Periodieke Inspectie voor uw brander en stookinstallatie, inspectie en onderhoud branders

Naar aanleiding van het basisverslag vindt om de 4 jaar een periodieke controle plaats, de zogenaamde “Periodieke Inspectie” (PI). Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-inspecteur opgestelde basisverslag. Bij afwijkingen kan de PI-inpecteur, eventueel in overleg met de EBI-inspecteur besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen.

Van de PI wordt ook weer een verslag gemaakt en als de installatie is goedgekeurd wordt een “Verklaring van Inspectie” afgegeven. Ook deze verklaring moet u kunnen overleggen. Deze inspectie is eveneens verplicht.

Periodiek Onderhoud voor uw brander- en stookinstallatie

Jaarlijks moet het “Periodiek Onderhoud” (PO) worden uitgevoerd. Dit is het feitelijk reinigen en controleren van de afstelling van een brander of ketel aan de hand van het basisverslag. De PO-er is niet bevoegd instellingen te wijzigen, maar is doorgaans wel degene die als eerste veranderingen opmerkt. In overleg met de EBI-er kan dan worden besloten welke actie moet worden ondernomen. Periodiek onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd en wanneer de installatie in orde is bevonden wordt een “Verklaring van onderhoud” afgegeven. Als het onderhoud plaats vindt in hetzelfde jaar als de PI moet plaatsvinden kan dit tegelijk worden gedaan om de kosten te minimaliseren.

Bij stookinstallatie inspecties wordt de volgende indeling gehanteerd:

 • Scope 1 – Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
 • Scope 2 – Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders
 • Scope 3 – Stoomketels en heetwaterketels
 • Scope 4 – Verbrandingsmotoren en -turbines
 • Scope 5 – Bijzondere industriële installaties
  • ovens
  • fornuizen in de procesindustrie
  • drooginstallaties
  • naverbranders
  • luchtverhitters
  • stookinstallaties (niet standaard)
  • direct gestookte luchtverhitters
 • Scope 6 – NOx-metingen / BEMS metingen (ook aan WKK’s)
 • Scope 7a – Brandstofleidingen gebouwgebonden installatie
 • Scope 7b – Brandstofleidingen in de industrie
 • Scope 7c – Olieleidingen
Osby Parca warmwaterketel met Bentone biogasbrander

Heattec en haar partner hierin houden zich voornamelijk bezig met Scoop 5, 7a en 7b, daar ligt ons hart en onze expertise.

De resultaten van de inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport en bij goedkeuring van de installatie ontvangt u een verklaring, vanuit een gecertificeerd inspectiebedrijf, waarmee u kunt aantonen dat uw stookinstallatie voldoet aan de wettelijk gestelde eisen