Ontwerp ovens

Het ontwerpen van warmtebehandelingsprocessen is bepaald geen sinecure, dat ondervinden wij nog dagelijks. Vaak rijst de vraag waarom werkt het proces niet zoals in eerste instantie beoogd is en hoe nog kosten kunnen worden bespaard in een reeds bestaand ontwerp.

Heattec heeft ruime kennis en ervaring opgedaan in het ontwerpen van processen waar warmteoverdracht centraal staat. Wij gebruiken hiervoor krachtige CFD (computational fluid dynamics) en 3D-Autocad softwarepakketten om industriële apparaten en processen te ontwerpen en te analyseren. Hierdoor zijn we veelal instaat voorafgaand van de bouw de zwaktes van het ontwerp bloot te leggen en zijn we tevens in staat vaak praktische en innovatieve oplossingen aan te dragen. Doordat we zelf industriële ovens en branderinstallaties ontwerpen en fabriceren kunnen wij als geen ander de noodzakelijk vertaalslag maken van een ontwerp op papier naar een productierijp apparaat/product.

Door ons, vroegtijdig, te betrekken in de ontwikkelingsfase van een apparaat kunnen we met onze praktische kennis aan tafel schuiven, wat u een beter inzicht geeft in de werking van een apparaat of proces. Door het toepassen van onze praktische kennis, in combinatie met ondersteunende CFD analyses, levert veelal een beter doordacht warmtebehandelingsproces op. Deze aanpak levert u uiteindelijk een flinke kostenbesparing op, doordat het totale ontwerptraject korter is en word het bedrijfsrisico van een desinvestering vermeden. Graag willen wij u laten ervaren wat de mogelijkheden op het gebied van thermische werktuigbouwkunde zijn en welke toegevoegde waarde wij kunnen bieden bij het ontwerpen van warmtebehandelingsprocessen. Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de specialisten.