Waterstof in de industriële energietransitie

Waterstof wordt gezien als een grote belofte voor de Nederlandse industrie, maar is dat wel zo?

Feit is dat de ontwikkelingen op waterstof gebied bijna dagelijks het nieuws halen en dat het een grote toekomst toe wordt gedicht. In het klimaat akkoord wordt waterstof als mogelijke route veelvuldig benoemd, om als vervanger van aardgas te dienen. Het huidige aardgasnetwerk in Nederland is relatief simpel geschikt te maken voor het transport van waterstof, blijkt uit onderzoeken en ook het bijmengen van aardgas in de huidige infrastructuur levert nagenoeg geen problemen of verhoogd veiligheidsrisico op.

Wat is waterstof?

Waterstof ontstaat als je water (H20) opsplitst in zijn twee bestanddelen, waterstof (H) en zuurstof (O). Voor dat proces, elektrolyse genaamd, is energie nodig in de vorm van elektriciteit. Is die stroom van groene oorsprong, dan noem je ook de groene waterstof. Is de stroom opgewekt met fossiele brandstoffen, dan spreek je van grijze waterstof, daarbij komt immers nog steeds CO2 vrij.

Waterstof als energiedrager

Veelbelovend is ook het inzetten van waterstof om tijdelijk een overschot aan duurzame opgewekte energie op te slaan. De hoeveelheid geïnstalleerde zonnepanelen en windmolens groeit de laatste jaren sterk, door allerlei stimulatie programma’s en lagere kostprijs van m.n. de apparatuur. Als de zon schijnt of er staat een sterke wind, kan er meer energie opgewekt worden dan op dat moment daadwerkelijk nodig is, je kunt de opwekking simpelweg niet afstemmen aan de vraag en dus gaat deze energie verloren. Die energie zou je kunnen opslaan in waterstof, zodat je die opgebouwde buffer kunt aanspreken, wanneer de behoefte daar is.

Omdat we zien dat met name de ontwikkelingen in Nederland haaks staan op de ontwikkeling in de rest van wereld, immers wij moeten allemaal van het gas af, daar waar de rest van de wereld juist overschakelt van oliestook naar gasgestookte stookinstallaties. We hebben de mogelijkheden voor stookinstallatie op waterstof onderzocht en onze eigen ontwikkeling hierin ingezet.

Onze ontwikkeling op het gebied van waterstof

We denken dat met name de kansen voor het toepassen van waterstof liggen in de industriële stookinstallaties,  voor het verwarmen van huishoudens is er al een trend waarneembaar naar elektrische verwarming en verwarming met warmtepompen en deze trend zal waarschijnlijk nog wel even doorzetten. Voor ons de reden om de focus te leggen op installaties van 100 kW of meer geïnstalleerd vermogen. Samen met een fabrikant van waterstofcellen hebben we een vraag gestuurde waterstof opwekking ontwikkeld in combinatie met een voor waterstof geschikte gasbrander en deze gemonteerd op een conventionele warmwaterketel. Voor de gasbrander hebben we een Bentone gasbrander genomen, met een max. vermogen van 150 kW en deze zodanig aangepast dat deze zowel op aardgas, waterstof en combinatie van beide gas soorten kan branden.

De proefopstelling bestaat uit een vraag gestuurde waterstof generator unit, gasregelunit, Bentone waterstof brander en Osby Parca warmwaterketel. Uitgebreide praktijktesten en validatie’s zijn uitgevoerd aan de hand van deze proefopstelling. Veel tijd is gestoken in het ontwikkelen van een veilig en betrouwbare brander, de veiligheid componenten hebben nu een certificering voor het gebruik van waterstofgas. De duurproeven op een waterstof/aardgas gasmengsel, laten een betrouwbaar bedrijf zien, met een forse reductie van emissies, CO2 wordt met twee-derde gereduceerd en de uitstoot van NOx (Stikstof) is zo goed als nul.

Waar toepassen?

Ons waterstof branderconcept is overal toe te passen waar hoge procestemperaturen zijn gewenst en op installaties vanaf 80 kW brander vermogen. Denk aan het eenvoudig verduurzamen van bestaande kantoor of appartementen complexen (om aan de overheidsdoelstellingen op dit gebied te voldoen), verduurzamen van industriële processen en terugdringen van CO2 en stikstof uitstoot in de industrie en de bebouwde omgeving.

Bentone Hydrogen Burner STG 146
Presentatie van Bentone Hydrogen Burner STG 146 op de ISH 2019 vakbeurs in Frankfurt.

Of waterstof een rol van betekenis gaat spelen in de huidige energie transitie is bijna zeker, in wat voor vorm en met wat voor tempo is nog ongewis. Wij zijn er in ieder geval klaar voor……

Wie zijn wij?

Heattec is exclusief vertegenwoordiger van Bentone gasbranders en Osby Parca ketels voor de Benelux markt.

www.heattec.nl
+31 (0)485 311686