Biogasketel

Het vergistingsproces geschiedt het beste op een hogere temperatuur. In de vergistingstank zit een warmtewisselaar die door heet water de tank verwarmt. Een restproduct, laagwaardig biogas, van het vergistingsproces wordt gebruikt in een ketel warm water te maken. Het hoogwaardige biogas wordt ingezet voor WKK of voor productie van hoogwaardig biogas wat aan het aardgas net kan worden toegevoerd.

Voor dit Methaangehalte is een eigen biogas brander ontwikkelt, te samen met een innovatief gas regelsysteem, m.b.v. Wobbe index meting, om de biogas op constante stookwaarde toe te voeren.

Biogasketel